Konsolidering

Finansiel konsolidering af koncernregnskaber kan være en kompliceret opgave med flere manuelle processer. Har du derimod den rette løsning på plads, kan konsolideringen foretages med lang større automatik på tværs af forskellige regnskabs-systemer og lignende.

Konsolidering af regnskaber

Konsolidering af finansielle data på tværs af forskellige regnskaber og selskaber kan være en tidskrævende opgave, blandt andet på grund af de forskellige økonomisystemer, kontoplaner og meget andet der skal håndteres.

InfoSuites konsoliderings-løsning letter denne opgave betydeligt, så du slipper for den manuelle bearbejdning af regnskabs-tallene.

Med afsæt i den ønskede automatiske håndtering af elimineringer, sammenlægninger, valutahåndtering og lignende opsættes en række regler som sikrer en nem og effektiv finansiel konsolidering.

Eliminering af internt salg

Konsolidering af et koncernregnskab mellem datterselskaber involverer også eliminering af den interne samhandel, mellemværender og ejerandele.

I InfoSuite er det muligt at opsætte en række dimensioner til brug for registrering af intern handel. Derved er det lettere at frasortere disse poster i det konsoliderede regnskab.

Konsolidering og valutahåndtering

Konsolidering af regnskaber fra datterselskaber på forskellige markeder kræver en effektiv håndtering valutaer.

En fælles valutakurstabel i InfoSuite sikrer, at det altid er samme udgangspunkt for omregning til f.eks. rapporteringsvalutaen på koncern niveau. Alle beløbsfelter findes i lokalvaluta, firmavaluta og fælles rapporteringsvaluta til konsolidering.

I videoen til højre kan du se mere om hvilke muligheder du med InfoSuite Finans i forhold til konsolidering, finansrapportering, distribution af ledelsesrapporter og meget andet.

“InfoSuite er i øvrigt et fremragende konsolideringsværktøj, og det er nødvendigt med over 50 afdelinger i koncernen.”

Per Sørensen, CFO, Fritz Schr Consumer Group
Læs hele casen

Nem indtastning af budgetter

Kombinerer du InfoSuties finansløsning med det integrerede budgetmodul, bliver det muligt at indtaste finansbudgetter og forecasts på en nem og effektiv måde. På den måde bliver din økonomistyring ikke meget nemmere.

Den automatiske konsolidering af indtastede budgetter gør det nemt at samle og håndtere budgetindtastninger på tværs af afdelinger og markeder. Dette fjerner besværet med samling af de individuelle budgetregneark og eliminerer mange af de fejl der kan opstå i den manuelle proces.

Konsolideringsværktøj
Konsolidering - koncernregnskab

Vil du vide mere?

Ønsker du at høre mere om mulighederne for konsolidering i InfoSuite, så book et uforpligtende præsentationsmøde hvor vi kan snakke om hvordan lige netop din virksomhed kan have gavn af InfoSuite.