Bygge- og anlægsbranchen

For bygge- og anlægsvirksomheder og entreprenører er den rette projektstyring altafgørende. Med en BI-løsning får du det nødvendige overblik og den bedst mulige føling med dine projekter.

Business Intelligence til Bygge- og anlæg

Optimal beslutningsstøtte

 • Analyser og KPI’er klar til brug
 • Klargjort løsning sikrer nemmere implementering
 • Fuldt overblik over bl.a. projekter og serviceopgaver
 • Indhent data fra alle virksomhedens datakilder

“Før InfoSuite lavede vi mange af de her analyser i regneark. Det var meget tidskrævende og betød, at vi var afhængige af personer i vores økonomiafdeling. I dag bliver tallene automatisk opdateret to gange i døgnet.”

Charlotte R. Geertsen, Direktionsassistent, Brøndum
Læs hele casen

Det fulde overblik over dine projekter

Har du det fulde overblik over den aktuelle performance på dine entrepriseprojekter og serviceopgaver, eller drukner det i arbejdsdagens mange hektiske gøremål?

InfoSuite Business Intelligence til bygge- og anlægsvirksomheder giver dig den fulde indsigt og dermed det bedst mulige grundlag for at styre dine projekter og opgaver sikkert i mål.

Løsningen indeholder alle de nøgletal, som er nødvendige for den projektorienterede virksomhed i bygge- og anlægsbranchen. Du får desuden et overblik over økonomien specifikt i forskellige afdelinger og konti samt separat på enkelte kunder og projekter mv., som går på tværs af afdelinger.

Med BI-løsningen til bygge- og anlægsbranchen er det bl.a. muligt at følge op på:

 • Projektfærdiggørelsesgrader i relation til værdi og tid
 • Timeforbrug, timefaktureringsgrader og uproduktiv tid
 • Projektomkostninger og dækningsgrader faktisk og bogført
 • Materialeforbrug og brug af underleverandører
 • Overblik over produceret omsætning og faktureret omsætning
 • Sagslikviditet og betalingsflow
 • Sygdomsoversigt, effektivitet og produktivitet

Fokus på afvigelser

Med de mange analysemuligheder i løsningen bliver det muligt at sætte fokus på afvigelser, sådan at I kan gribe ind i tide og ændre en uønsket udvikling – med øget effektivitet og indtjening samt mere tilfredse kunder til følge.

Alle service-/kontraktpriser og omkostninger er kædet sammen med opgaver/projekter, hvilket giver en meget detaljeret og specialiseret opfølgning.

Således danner løsningen grundlag for den bedst mulige projektstyring samt et altid retvisende og validt beslutningsgrundlag.

Indtastning af projektbudget

Som noget unikt er det også muligt at indtaste projektbudget samt korrektioner hertil direkte i analyserne. Budgetkorrektioner registreres, når afvigelsen indtræder, og overføres automatisk til ERP-systemet, hvor fordelingsberegninger sker.

Derved kan kontraktsummer, aftalesedler samt afvigelser vedrørende bl.a. igangværende arbejde også nemt registreres i analyserne.

Ønsker du et nærmere indblik i brancheløsningen, og den værdi den kan skabe for din virksomhed? Så book et gratis og uforpligtende præsentationsmøde.

Hvad koster InfoSuite BI?

Få styr på finanserne

Kombinér dine forretningsanalyser med InfoSuite BI til finans og få overblik over regnskaber, balance, resultatopgørelser og debitor- og kreditoranalyser.

De finansielle rapporter og analyser udarbejdes og opdateres nemt og hurtigt, og du kan let folde de enkelte poster ud og nedbryde dem til de mest detaljerede transaktionsniveauer.

Læs mere om mulighederne med InfoSuite Finans

Nem budgetindtastning

Ved at kombinere din BI-løsning med InfoSuites budgetmodul bliver det muligt at indtaste budgetter og forecasts direkte i løsningen.

Du får en tidsbesparende forecasting- og budgetteringsprocedure, der kan decentraliseres hos de budgetansvarlige. Konsolideringen foregår fuldstændig automatisk, og straks efter indtastning er alle budgetter klar til at blive inddraget i jeres analyser.

Læs mere om mulighederne med InfoSuite Budget

Kontakt os

Vil du høre mere om mulighederne med InfoSuite til bygge- og anlægsvirksomheder, så kontakt Jim eller Klaus for en uddybende snak.

Jim Møller

Jim Møller
Account Manager
2526 5109
jm@infosuite.dk
LinkedIn

Klaus Uglebjerg

Klaus Uglebjerg
Account Manager
2526 5135
kug@infosuite.dk
LinkedIn