Performance Management

Performance Management handler om at optimere sammenspillet mellem din virksomheds ydelser og præstationer.

InfoSuite understøtter hele jeres Performance Management-proces med planlægning, visualisering og udførelse, sådan at I konstant bliver bedre og når jeres strategiske mål.

Prøv InfoSuite gratis
Performance Management
Performance Management

Nå jeres strategiske mål med InfoSuite

  • Opstil mål baseret på jeres strategi
  • Nedbryd dem til konkrete handlinger
  • Tag temperaturen på status quo
  • Iværksæt korrigerende handlinger og aktiviteter

“Vi ser InfoSuite som et vigtigt redskab til at understøtte vores arbejde med hele tiden at blive bedre, så vi holder fokus.”
Mette Urup, Økonomichef, Energi Viborg

Læs hele casen

Kontinuerlig Performance Management

InfoSuite adskiller sig fra andre Business Intelligence løsninger ved at indeholde integrerede moduler til budgettering og aktivitetsplanlægning. Det gør InfoSuite til det perfekte Performance Management værktøj.

Performance Management handler om at styre både medarbejder- og virksomhedsperformance, samtidig med at disse aspekter tilpasses jeres strategiske mål og prioriteter.

God Performance Management kræver således ikke blot et klart billede af status quo, men også en klar plan, som specificerer de næste skridt for både ledelsen og medarbejderne.

InfoSuite hjælper dig til holde fokus på din Performance Management gennem et kontinuerligt fokus på fire essentielle spørgsmål:

  • Hvad er vores mål? (opstil mål baseret på strategien)
  • Hvordan når vi dem? (nedbryd målene til konkrete handlinger)
  • Hvordan går det lige nu? (mål på status quo)
  • Og hvad skal der gøres? (iværksæt korrigerende handlinger)

Datadreven beslutningsstøtte

Effektiv Performance Management kræver et opdateret beslutningsgrundlag. Moderne videnstunge organisationer arbejder i en verden, der ændrer sig med stor hast.

Det betyder, at regnskaberne fra sidste år ikke længere er tilstrækkelige styringsredskaber, ligesom den måde man arbejdede på sidste år sikkert heller ikke matcher den aktuelle efterspørgsel.

Performance Management er en helhedsorienteret ledelsesmodel, der bør bygge på den allernyeste viden; viden som ofte ligger gemt i din virksomheds data.

Ved at bruge jeres data aktivt og intelligent, kan opdaterede nøgletal suppleres med indsats- og resultatmål, for derved at tydeliggøre hvordan fremtidige indsatser kan forbedre resultaterne.

InfoSuite dækker det hele

InfoSuite er unik, idet vi dækker og hjælper dig med det hele. InfoSuite lader dig opstille konkrete mål og tage temperaturen herpå, gør det muligt at forstå hvorfor og giver dig værktøjer til at planlægge fremtiden, blandt andet via vores budgetteringsløsning og aktivitetsplaner.

Derudover understøtter InfoSuite blandt andet også Balanced Scorecard og strategikort, som giver dig en roadmap til strategiudførelse og gør det muligt at følge op på kunde-, vækst- og procesorienterede mål i tillæg til finansielle mål.

Ydermere gør InfoSuite det nemmere at synliggøre resultat- og indsatsmål for resten af organisationen, f.eks. via måltavler.

Boost jeres Performance Management
Trænger jeres Performance Management til et boost? Så lad InfoSuite være løsningen, der gør arbejdet – book en gratis og uforpligtende præsentation, og lad os vise dig hvordan.

Prøv InfoSuite allerede nu

InfoSuite er et effektivt Performance Management værktøj. Har du lyst til at opleve en lille bid af mulighederne i InfoSuite så prøv denne gratis demo.

Demoen indeholder klargjorte demodata. Der kræves ingen teknisk opsætning, og du er i gang på 2 minutter.

Få inspiration til analyse- og forretningsoptimering med InfoSuites nyhedsbrev

Ved at sende denne formular accepterer du at InfoSuite A/S indhenter og opbevarer de oplysninger du har opgivet, hvilket kan inkludere navn, stillingsbetegnelse, e-mail, telefonnummer og firma. Derudover opbevarer vi en log over hvilke sider du har besøgt på InfoSuite A/S’ hjemmeside.

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for InfoSuite A/S.

Vi anvender de afgivne oplysninger til at følge op på din henvendelse med henblik på at besvare eventuelle opfølgende spørgsmål, samt for at informere yderligere om InfoSuites løsningstilbud, hvis relevant.

InfoSuite vil kun behandle og opbevare dine persondata i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til den fortløbende dialog og til journalisering af kommunikationshistorikken.

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke og få dine data slettet kan du sende en mail til info@infosuite.dk.

Performance Management – hvorfor?

Der er flere grunde til at Performance Management er gavnligt for din virksomhed, heriblandt disse fire:

Systematisering af ledelsesarbejdet
Grundlæggende hjælper Performance Management lederne i virksomheden til at blive bedre ledere. Planlægning og udførelse, kontrol og evaluering samt opfølgning er alt sammen en del af de fleste lederes arbejde, og Performance Management handler om at sætte disse dele i system.

Strategiudvikling og strategiimplementering
I mange virksomheder fastsættes strategier årligt og hives derefter kun frem ganske få gange, indtil næste års strategier skal udarbejdes.

Et værktøj som InfoSuite vil kunne understøtte et aktivt arbejde med din virksomheds strategier i dagligdagen. Gennem visualiseringer såsom scoreboards, aktivitetsplaner og meget andet skabes der tydelige sammenhænge mellem strategierne og det daglige arbejde.

Organisatorisk transparens
Performance Management skaber en større gennemsigtighed i virksomheden. Tydeligt kommunikerede KPI’er og målsætninger for de vigtige fokusområder gør det nemmere for alle interessenter at følge virksomhedens performance. Medarbejderne har således også et klart billede af, hvad de bliver målt på i forhold til håndtering af processer og levering af resultater.

Systematisk og løbende forbedringer af processer
Ved aktivt at bruge data og dokumentation fra arbejdsgange og processer kan løbende forbedringsmuligheder i langt højere grad spores og sættes i gang.

Performance Management hjælper således med at systematisere og tydeliggøre forbedringsmulighederne. Et kontinuerligt fokus på dette kan blandt andet medføre højere effektivitet, højere motivation hos medarbejderne og bedre kundeservice.

Hvad koster InfoSuite BI?

Kontakt os

Vil du vide mere om, hvordan I kan optimere jeres Performance Management via InfoSuite, så kontakt Anne Mette og få mere at vide om mulighederne.

Anne Mette Christensen

Anne Mette Christensen
2526 5126
amc@infosuite.dk
LinkedIn