Projektopfølgning

For den projektorienterede virksomhed er den rette projektstyring altafgørende. Derfor har InfoSuite udviklet en unik løsning, som giver dig det nødvendige overblik og den bedst mulige føling med dine projekter.

Business Intelligence til projekt

Overblik over alle projekter

  • Analyser og KPI’er klar til brug
  • Klargjort løsning sikrer nemmere implementering
  • Analysér færdiggørelsesgrader, ressourceforbrug m.m.
  • Indhent data fra alle virksomhedens datakilder

Kom i mål uden at overskride budgettet

InfoSuite BI til projekter giver dig det samlede overblik over din virksomheds performance med oversigt over alle aktuelle projekter. Løsningen gør det blandt andet muligt at følge op på:

  • Materialeforbrug og brug af underleverandører
  • Medarbejdernes timeforbrug, effektivitet og fravær
  • Færdiggørelsesgrader på projekter i relation til tid og omkostninger
  • Årsagsforklaringer på projektniveau, delprojektniveau samt bilagsniveau
  • Produceret omsætning og faktureret omsætning
  • Salgslikviditet og betalingsflow

Løsningen giver dig desuden overblik over økonomien specifikt i forskellige afdelinger og konti, men også separat på enkelte kunder og projekter mv., som går på tværs af afdelinger.

Entrepriseprojekter og serviceopgaver

Med løsningen bliver det også muligt sammen eller separat at følge henholdsvis entrepriseprojekter og serviceopgaver, hvor entreprisedelen har fokus på anlæg af nyt, mens servicedelen har fokus på vedligeholdelse og drift.

Begge dele indeholder en lang række nøgletal såsom færdiggørelsesgrader i relation til værdi og tid, timefaktureringsgrader, uproduktiv tid, projektomkostninger samt DB og DG faktisk og bogført.

Alle service-/kontraktpriser og omkostninger er kædet sammen med opgaver/projekter, hvilket giver en anden og mere specialiseret opfølgning, end der findes i en almindelig salgsopfølgning. Således danner løsningen grundlag for den bedst mulige projektstyring samt et altid retvisende og validt beslutningsgrundlag.

Indtastning af projektbudgetter samt korrektioner hertil

Med det integrerede budgetmodul kan projektbudgetter, samt korrektioner hertil, indtastes direkte i løsningen. Budgetkorrektioner registreres, når afvigelsen indtræder, og overføres automatisk til jeres ERP-system, hvor fordelingsberegninger sker.

Derved kan kontraktsummer, aftalesedler samt afvigelser vedrørende bl.a. igangværende arbejde nemt registreres.

InfoSuite BI til projekter udgør således det komplette projektstyringsværktøj til den proaktive virksomhed. De prædefinerede nøgletal, beregninger, dimensioner og analyser gør implementeringen både hurtigere og sikrere – og i sidste ende også billigere for din virksomhed.

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at få overblik over jeres projekter – så book et gratis og uforpligtende møde og lad os vise dig mulighederne.

Kontakt os

Vil du høre mere om mulighederne med InfoSuite i forbindelse med projektstyring- og overblik, så kontakt Anne Mette for en uddybende snak.

Anne Mette Christensen

Anne Mette Christensen
2526 5126
amc@infosuite.dk
LinkedIn