InfoSuite Budget

InfoSuite Budget er din centrale løsning til budgettering, forecasting, planlægning og opfølgning.

I får en nemmere budgetteringsproces med decentral indtastning, høj detaljeringsgrad, automatisk konsolidering og meget mere.

Få en demonstration af InfoSuite Budget
Budgettering

Nem og tidsbesparende budgettering

Med InfoSuite Budget får du en tidsbesparende budgetteringsproces, der kan decentraliseres hos de budgetansvarlige. Konsolideringen foregår fuldstændig automatisk, og straks efter indtastning er alle budgetter klar til anvendelse i jeres analyser.

InfoSuite Budget giver jer mulighed for at budgettere på en helt ny måde – uden brug af store komplekse regneark, hvor konsolidering er vanskelig og afhænger af manuelle indtastninger og opdateringer.

Budgetindtastningen bliver både meget nemmere og meget hurtigere.

Skalérbar løsning

Din virksomhed er en sammenhængende organisme. Det siger sig selv, at hele virksomhedens planlægnings- og løbende opfølgningsproces med fordel bør bygge på sammenhængende processer fremfor uafhængige processer. Således bør de finansielle budgetter skabes som en sammenhængende konsekvens af de driftsmæssige budgetter og planer.

InfoSuites integrerede budgetløsning understøtter hele din virksomheds budgetlægning – lige fra indtastning på enkeltstående budgetområder til det automatiske sammenspil mellem budgetterne.

Løsningen er skalérbar, så den kan udvikle sig i takt med, at din virksomhed vokser.

InfoSuite Budget kan tilpasses til lige netop din virksomheds krav til indtastning, adgange, bagvedliggende beregninger, dataforslag og overførsler af data mellem jeres budgetområder.

Du kan læse mere om integreret budgettering via InfoSuite her.

“Vores budgetteringsproces er blevet meget hurtigere med InfoSuite. Så snart jeg åbner op for budgetindtastningen, kan sælgerne gå i gang med at lave deres individuelle budgetter. Det har virkeligt effektiviseret arbejdet med budgetlægning”
Steffen Kaa, Systemkonsulent, Kosan Gas

Læs hele casen

Decentral indtastning

En af de helt store fordele ved InfoSuite Budget er, at indtastningen hos de enkelte budgetansvarlige lettes, og at fejlkilderne og konsoliderings-besværet elimineres. Tallene kan tastes på topniveau og fordeles automatisk nedefter, eller de enkelte kan indtaste for deres områder, og så lægges dette automatisk sammen til en total.

Budgetteringsfasen bliver således nem og overskuelig, sådan at fokus ligger på indholdet i tallene – frem for på konsolidering af tallene.

I InfoSuite Budget kan du integrere historiske data, eksempelvis statistikdata, som kan benyttes til sammenligninger med faktiske opnåede resultater på tværs af perioder. Ud fra de historiske data kan der oprettes budgetforslag. Relationerne mellem dimensioner og perioder benyttes til at lette indtastningen betragteligt.

Hjælp under budgetindtastningen

Under selve indtastningen er støttefunktioner, såsom regnemaskine, rest-budgettering og fordelingsnøgler, praktiske redskaber til at lette arbejdet. Låse- og logfunktioner samt summeringer er med til at gøre budgetteringen fleksibel, give stor detaljeringsfrihed og fastholde overblikket.

Budgetindtastningen sker i en fastdefineret kladde, der sættes op, så den kommer til at passe til jeres eksakte behov. Det er muligt at knytte autorisationsstyring og tekstnoter til budgetindtastningen, således at du nemt kan sikre, hvor i budgettet den enkelte medarbejder skal indtaste, samtidig med at du kan holde styr på de fastsatte forudsætninger.

Du sparer meget tid og besvær, og ejerskabet af det enkelte budget styrkes hos den budgetansvarlige.

Hvad koster InfoSuite Budget?

Mange anvendelsesmuligheder

InfoSuite Budget kan anvendes til budgettering på alle områder. Oplagte områder er salgsbudgetter med decentral registrering eksempelvis pr. land/sælger samt finans- og omkostningsbudgettering på kontogrupper eller på kontoniveau. Andre relevante områder er f.eks. indkøb, lager, produktion m.m.

En anden mulighed er at anvende InfoSuite Budget til håndtering af virksomhedens likviditetsbudget og til forecasting, f.eks. til at lave forecasts baseret på kundernes efterspørgsel og købemønstre. Læs mere om forecasting i InfoSuite her.

Deruodver kan InfoSuite Budget også benyttes til at definere aktivitetsmål i forbindelse med Performance Management tiltag.

Få en demonstration af InfoSuite Budget

Har du en time, så lad os give dig et indblik i hvad InfoSuite Budget kan – Vi gennemgår det hele for dig, mens du sidder ved din pc.

Med InfoSuite Budget får du en tidsbesparende budgetteringsproces, der kan decentraliseres hos de budgetansvarlige. Konsolideringen foregår fuldstændig automatisk, og straks efter indtastning er alle budgetter klar til anvendelse i jeres analyser.

Lad os vise dig, hvordan InfoSuite Budget kan optimere jeres budgetlægningsproces.

Udfyld felterne til højre, og vi kontakter dig snarest.


Ved at sende denne formular accepterer du at InfoSuite A/S indhenter og opbevarer de oplysninger du har opgivet, hvilket kan inkludere navn, stillingsbetegnelse, e-mail, telefonnummer og firma. Derudover opbevarer vi en log over hvilke sider du har besøgt på InfoSuite A/S’ hjemmeside.

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for InfoSuite A/S.

Vi anvender de afgivne oplysninger til at følge op på din henvendelse med henblik på at besvare eventuelle opfølgende spørgsmål, samt for at informere yderligere om InfoSuites løsningstilbud, hvis relevant.

InfoSuite vil kun behandle og opbevare dine persondata i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til den fortløbende dialog og til journalisering af kommunikationshistorikken.

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke og få dine data slettet kan du sende en mail til info@infosuite.dk.

Hent guiden – 7 tips til optimering af jeres budgetteringsproces

Kontakt os for at høre mere

Vil du høre mere om mulighederne med InfoSuite Budget, så kontakt Anne Mette for en uddybende snak.

Anne Mette Christensen

Anne Mette Christensen
2526 5126
amc@infosuite.dk
LinkedIn