InfoSuite Budget

InfoSuite Budget er din centrale løsning til budgettering, forecasting, planlægning og opfølgning.

I får en nemmere budgetteringsproces med decentral indtastning, høj detaljeringsgrad, automatisk konsolidering og meget mere.

Vil du vide mere om budgettering som ledelsesværktøj? Så læs med her!

Få en demonstration af InfoSuite Budget
Budgettering

Nem og tidsbesparende budgettering

Med InfoSuite Budget får du en tidsbesparende budgetteringsproces, der kan decentraliseres hos de budgetansvarlige. Konsolideringen foregår fuldstændig automatisk, og straks efter indtastning er alle budgetter klar til anvendelse i jeres analyser.

InfoSuite Budget giver jer mulighed for at budgettere på en helt ny måde – uden brug af store komplekse regneark, hvor konsolidering er vanskelig og afhænger af manuelle indtastninger og opdateringer.

Budgetindtastningen bliver både meget nemmere og meget hurtigere.

Skalérbar løsning

Din virksomhed er en sammenhængende organisme. Det siger sig selv, at hele virksomhedens planlægnings- og løbende opfølgningsproces med fordel bør bygge på sammenhængende processer fremfor uafhængige processer. Således bør de finansielle budgetter skabes som en sammenhængende konsekvens af de driftsmæssige budgetter og planer.

InfoSuites integrerede budgetløsning understøtter hele din virksomheds budgetlægning – lige fra indtastning på enkeltstående budgetområder til det automatiske sammenspil mellem budgetterne.

Løsningen er skalérbar, så den kan udvikle sig i takt med, at din virksomhed vokser.

InfoSuite Budget kan tilpasses til lige netop din virksomheds krav til indtastning, adgange, bagvedliggende beregninger, dataforslag og overførsler af data mellem jeres budgetområder.

Læse mere om integreret budgettering

Mange anvendelsesmuligheder

InfoSuite Budget kan anvendes til budgettering på alle områder. Oplagte områder er salgsbudgetter med decentral registrering eksempelvis pr. land/sælger samt finans- og omkostningsbudgettering på kontogrupper eller på kontoniveau. Andre relevante områder er f.eks. indkøb, lager, produktion m.m.

En anden mulighed er at anvende InfoSuite Budget til håndtering af virksomhedens likviditetsbudget og til forecasting, f.eks. til at lave forecasts baseret på kundernes efterspørgsel og købemønstre. Læs mere om forecasting i InfoSuite her.

Deruodver kan InfoSuite Budget også benyttes til at definere aktivitetsmål i forbindelse med Performance Management tiltag. Derfor investerer du ikke bare i et budgetteringsværktøj, men derimod et ledelsesværktøj der kan anvendes på tværs af hele forretningen. Sådan sikrer du dig det optimale arbejde med økonomistyring og budgettering.

Decentral indtastning

En af de helt store fordele ved InfoSuite Budget er, at indtastningen hos de enkelte budgetansvarlige lettes, og at fejlkilderne og konsoliderings-besværet elimineres. Tallene kan tastes på topniveau og fordeles automatisk nedefter, eller de enkelte kan indtaste for deres områder, og så lægges dette automatisk sammen til en total.

Budgetteringsfasen bliver således nem og overskuelig, sådan at fokus ligger på indholdet i tallene – frem for på konsolidering af tallene.

I InfoSuite Budget kan du integrere historiske data, eksempelvis statistikdata, som kan benyttes til sammenligninger med faktiske opnåede resultater på tværs af perioder. Ud fra de historiske data kan der oprettes budgetforslag. Relationerne mellem dimensioner og perioder benyttes til at lette indtastningen betragteligt.

Hjælp under budgetindtastningen

Under selve indtastningen er støttefunktioner, såsom regnemaskine, rest-budgettering og fordelingsnøgler, praktiske redskaber til at lette arbejdet. Låse- og logfunktioner samt summeringer er med til at gøre budgetteringen fleksibel, give stor detaljeringsfrihed og fastholde overblikket.

Budgetindtastningen sker i en fastdefineret kladde, der sættes op, så den kommer til at passe til jeres eksakte behov. Det er muligt at knytte autorisationsstyring og tekstnoter til budgetindtastningen, således at du nemt kan sikre, hvor i budgettet den enkelte medarbejder skal indtaste, samtidig med at du kan holde styr på de fastsatte forudsætninger.

Du sparer meget tid og besvær, og ejerskabet af det enkelte budget styrkes hos den budgetansvarlige.

Hvad koster InfoSuite Budget?
Læs hele casen

“Vores budgetteringsproces er blevet meget hurtigere med InfoSuite. Så snart jeg åbner op for budgetindtastningen, kan sælgerne gå i gang med at lave deres individuelle budgetter. Det har virkeligt effektiviseret arbejdet med budgetlægning”

Steffen Kaa, Systemkonsulent

Fokus på din budgettering

Med mere end 30 år i branchen ved vi, hvor vigtig budgetteringsprocessen er for dig og din virksomhed. Derfor er det heller ikke helt ligegyldigt, hvordan du vælger at forholde dig til økonomistyring og budgettering.

Hvis du i dag beskæftiger dig med budgettering i excel eller regneark, så vil du opgave nye muligheder med et andet budgetteringsværktøj. Budgettering i excel betyder for mange også store komplekse regneark, der sendes frem og tilbage på tværs af organisationen – og ofte rigtig mange af dem.

Med en budgetteringsløsning, der hviler på et BI-system, bliver det pludselig nemt at arbejde aktivt med rullende budgetter. Hvis du ikke allerede i dag beskæftiger dig med rullende budgetter, vil du nu opleve en meget mere realistisk budgettering i din virksomhed.

Du vil fremadrettet forholde dig til et mere dynamisk budget, som løbende justeres ud fra virksomhedens planlagte og uforudsete situationer. InfoSuite Budget gør let at komme i gang med en sikker rullende budgettering.

Kurser i budgettering

Hos InfoSuite tilbyder vi også kurser i budgettering, sådan at du sikre dig at komme suverænt fra start med din nye InfoSuite Budget-løsning. Du vil løbende kunne udforske nye muligheder med vores kurser i budgettering, da vi både tilbyder standard- og avancerede kurser.

Jo mere du arbejder med dine budgetter i InfoSuite, jo før vil du også opleve budgettering som ledelsesværktøj. Dine budgetter fortæller dig nemlig rigtig meget om den generelle situation i din virksomhed.

I kurserne bliver der blandt andet fokuseret på indtastning i- og/eller opsætning af budgetmodulet. Kurserne kan både afholdes ved InfoSuite, online eller i jeres virksomhed.

Derfor finder du også både grafer og diagrammer, så du hurtigt kan spotte tendenser i rette tide. På den måde har du løbende mulighed for at revidere budgetterne, hvis dette er nødvendigt. Dét er en dynamisk og effektiv måde at arbejde med budgetter på!

Budgetter der samarbejder

Vi oplever, at en af de største udfordringer ved budgettering i excel er at få budgetter på tværs af forretningen til ”at samarbejde”. Den udfordring kommer du hurtigt til livs med et budgetteringsværktøj fra InfoSuite.

Dine budgetter vil fremadrettet altid være opdateret, og du sikrer dig, at dine ændringer er gennemgående for de omkringliggende budgetter. På den måde har du altid det suværene overblik over forretningens budgettering.

Det betyder også, at du sparer tid på din budgetteringsproces. Der vil være mange processer, der bliver halveret og med rullende budgettering undgår i den store, årlige budgetteringsproces. På den måde er I hele tiden on-top af forretningen og kender jeres budgetter. Se eksempelvis hvordan Sticks’n’Sushi anvender InfoSuite budgetmodulet til som ledelsesværktøj i deres forretning.

Fordele ved dit nye budgetmodul

 • Nem håndtering og opdatering af rullende budgetter
 • Decentral indtastning og automatisk fordeling
 • Et samarbejdende budgetværktøj på tværs af forretningen
 • Tidsbesparende budgetteringsprocesser
 • Eliminering af fejl og overskrevne regneark
 • Et ledelsesværktøj der giver overblik
 • Muligheder inden for salgs-, likviditets- og projektbudgetter
 • Strømlinet værktøj til forecasting og konsolidering
 • Brugervenlig og moderne klient
 • Mulighed for integrering af visuel identitet og logo
 • Udvidelsesmuligheder med Budget Workflow

Få en demonstration af InfoSuite Budget

Har du en time, så lad os give dig et indblik i hvad InfoSuite Budget kan – Vi gennemgår det hele for dig, mens du sidder ved din pc.

Med InfoSuite Budget får du en tidsbesparende budgetteringsproces, der kan decentraliseres hos de budgetansvarlige. Konsolideringen foregår fuldstændig automatisk, og straks efter indtastning er alle budgetter klar til anvendelse i jeres analyser.

Lad os vise dig, hvordan InfoSuite Budget kan optimere jeres budgetlægningsproces.

Udfyld felterne til højre, og vi kontakter dig snarest.


Ved at sende denne formular accepterer du at InfoSuite A/S indhenter og opbevarer de oplysninger du har opgivet, hvilket kan inkludere navn, stillingsbetegnelse, e-mail, telefonnummer og firma. Derudover opbevarer vi en log over hvilke sider du har besøgt på InfoSuite A/S’ hjemmeside.

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for InfoSuite A/S.

Vi anvender de afgivne oplysninger til at følge op på din henvendelse med henblik på at besvare eventuelle opfølgende spørgsmål, samt for at informere yderligere om InfoSuites løsningstilbud, hvis relevant.

InfoSuite vil kun behandle og opbevare dine persondata i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til den fortløbende dialog og til journalisering af kommunikationshistorikken.

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke og få dine data slettet kan du sende en mail til info@infosuite.dk.

Vil du vide mere?

 

Vil du høre mere om mulighederne med InfoSuite Budget, så kontakt Anne Mette for en uddybende snak.

Anne Mette Christensen

Anne Mette Søndergaard Christensen
2526 5126
amc@infosuite.dk
LinkedIn