Budgetprocessen

Fra oprettelse af budgetterne til indtastning over konsolidering og opfølgning – budgetprocessen indeholder en række trin som alle kan være yderst ressourcekrævende – med mindre I anvender InfoSuite Budget.

Få en demonstration af InfoSuite Budget
Budgettering

Klargøring af budgetterne

Uanset om I blot arbejder med årlig budgetlægning, eller om I også anvender forecasts, prognoser eller rullende budgetter, så er der en række opgaver forbundet med at klargøre budgetterne til, at der kan indføres data.

Eksempelvis skal forudsætningerne for budgettet, i form af realiserede data fra det indeværende år eller lignende, inkorporeres som forslag under budgetindtastningen. Ligeledes skal formler og sammenhænge på tværs af budgettet opsættes og kontrolleres for at sikre, at relationerne er sat korrekt op.

I InfoSuite Budget håndteres disse opgaver nemt og hurtigt, og du får et klargjort budget med de nødvendige bagvedliggende funktioner. Historiske data, eksempelvis statistikdata og opnåede resultater indlæses automatisk, så du kan benytte tallene som budgetforslag.

Relationerne mellem dimensioner og perioder benyttes til at lette indtastningen betragteligt. De bagvedliggende formler og regler sikrer et velstruktureret budget-setup, som er nemt at gå til fra gang til gang, og som er genkendeligt for brugerne.

 • Anvend et valgfrit antal indtastningsfelter
 • Nem definition af budgetniveau og budgetstier
 • Hurtigt oprettelse af budgetforslag ud fra historiske data
 • Nem styring af budgetperioder
 • Smart opsætning af fordelingsnøgler og formler
 • Automatisk integration mellem delbudgetter

“Tidligere brugte vi meget tid på at arbejde med budgetregneark, som kunne være meget omfattende. Det gjorde budgetteringen meget besværlig, og vi oplevede også, at der kunne opstå problemer med tallene på grund af formelfejl og lignende. Med InfoSuite Budget slipper vi for disse fejl, og budgetteringen bliver meget nemmere.”
Pia Kruse, IT Koordinator, GASA NORD GRØNT

Læs hele casen

Indtastning af budgetterne

I forbindelse med indtastning af budgetterne, centralt såvel som decentralt, opnår du en række fordele med InfoSuite.

Budgetindtastningen sker i en fastdefineret kladde, der sættes op, så den kommer til at passe til jeres eksakte behov.

Det er muligt at knytte autorisationsstyring og tekstnoter til budgetindtastningen, således at du nemt kan sikre, hvor i budgettet den enkelte medarbejder skal indtaste, samtidig med at du kan holde styr på de fastsatte forudsætninger.

Under selve indtastningen er støttefunktioner, såsom regnemaskine, rest-budgettering og fordelingsnøgler, praktiske redskaber til at lette arbejdet.

Låse- og logfunktioner samt summeringer er ligeledes med til at gøre budgetteringen fleksibel, give stor detaljeringsfrihed og fastholde overblikket.

 • Nemt valg af budgetperiode og historikperiode
 • Adgang til sammenligningskolonner og beregninger
 • Smarte filterfunktioner til udvælgelse af budgetdata
 • Indtastning som total eller i trend
 • Simpel låsning af budget på række- og stiniveau
 • Lettere indtastning via kopiering og restbudgettering
 • Nem tilknytning af forklarende noter
 • Indtast på flere niveauer samtidig
Hent guiden – 7 tips til optimering af jeres budgetteringsproces

“Vores budgetteringsproces er blevet meget hurtigere med InfoSuite. Så snart jeg åbner op for budgetindtastningen, kan sælgerne gå i gang med at lave deres individuelle budgetter. Det har virkeligt effektiviseret arbejdet med budgetlægning”
Steffen Kaa, Systemkonsulent, Kosan Gas

Læs hele casen

Konsolidering af budgetterne

Arbejder I med budgetregneark, kan afstemning mellem de indtastede budgetter og jeres ERP være svær. Dertil kommer, at konsolidering for den budgetansvarlige er tidskrævende, ligesom budgetopfølgning ofte håndteres separat og manuelt.

Med InfoSuite Budget bliver hele indsamlingen og den efterfølgende håndtering af jeres budgetter meget nemmere.

Den automatiske konsolidering af indtastede budgetter gør det nemt at samle budgetindtastninger på tværs af afdelinger og markeder, og fjerner besværet med manuel samling af de individuelle budgetregneark.

Automatiske processer sørger ligeledes for, at du på effektiv vis kan følge op på budgetterne. Indtastede budgetter kan eksempelvis overføres automatisk til din virksomheds ERP-løsning i den form, du ønsker. Derfra har du mulighed for at anvende budgetterne på den måde, du måtte ønske i forhold til planlægningen af din virksomheds drift.

Du kan med fordel integrere InfoSuite Budget med InfoSuite BI, så du endnu nemmere kan følge op på budgetterne og opnå optimal Performance Management.

 • Effektiv styring af budgetversioner og modeller
 • Smart autorisations- og godkendelsesstyring
 • Anvend traditionel og rullende budgettering
 • Budgetter opdateres on-the-fly!
 • Direkte opdatering til InfoSuite BI
 • Automatiseret opdatering til BI og ERP
 • Workflows-styring af budgetprocessen

Få en demonstration af InfoSuite Budget

Har du en time, så lad os give dig et indblik i, hvad InfoSuite Budget kan – Vi gennemgår det hele for dig, mens du sidder ved din pc.

Med InfoSuite Budget får du en tidsbesparende budgetteringsproces, der kan decentraliseres hos de budgetansvarlige. Konsolideringen foregår fuldstændig automatisk, og straks efter indtastning er alle budgetter klar til anvendelse i jeres analyser.

Lad os vise dig, hvordan InfoSuite Budget kan optimere jeres budgetlægningsproces.

Udfyld felterne til højre, og vi kontakter dig snarest.


Ved at sende denne formular accepterer du at InfoSuite A/S indhenter og opbevarer de oplysninger du har opgivet, hvilket kan inkludere navn, stillingsbetegnelse, e-mail, telefonnummer og firma. Derudover opbevarer vi en log over hvilke sider du har besøgt på InfoSuite A/S’ hjemmeside.

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for InfoSuite A/S.

Vi anvender de afgivne oplysninger til at følge op på din henvendelse med henblik på at besvare eventuelle opfølgende spørgsmål, samt for at informere yderligere om InfoSuites løsningstilbud, hvis relevant.

InfoSuite vil kun behandle og opbevare dine persondata i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til den fortløbende dialog og til journalisering af kommunikationshistorikken.

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke og få dine data slettet kan du sende en mail til info@infosuite.dk.