Integreret budgettering

Din virksomhed er en sammenhængende organisme, og derfor bør den løbende planlægning og opfølgning ligeledes bygge på sammenhængende processer.

Således bør de finansielle budgetter skabes som en sammenhængende konsekvens af de driftsmæssige planer.

InfoSuites integrerede budgetløsning understøtter hele din virksomheds budgetlægning – lige fra indtastning på enkeltstående budgetområder til det automatiske sammenspil mellem budgetterne.

Derved underbygges hele værdien af budgettet som et centralt værktøj, der forgrener sig ud i alle dele af  din forretning.

Integreret Budgettering

Salgsbudget
Med InfoSuite Budget har indtastning af dit salgsbudget aldrig være nemmere. Tallene kan tastes på topniveau og fordeles automatisk nedefter, eller du kan indtaste på lavere niveauer, som derefter summeres automatisk op i det totale. Læs mere

Omkostningsbudget
Med udgangspunkt i målsætninger, udtrykt i salgsbudgettet, kan du anvende InfoSuite Budget til at justere dine forventede omkostninger i omkostningsbudgettet. Du kan eksempelvis indtaste markedsføringsbudgetter nemt og effektivt.

Lønbudget
Få fuld kontrol over lønbudgettet via InfoSuite. Bagvedliggende beregninger sørger for at alle indtastede lønninger tilskrives ATP, pension, feriepenge og meget mere. Dette giver dig det fulde overblik over forventede lønudgifter.

Investeringsbudget
Forventninger til investeringer i bygninger, biler, invetar og lignende kan med fordel angives i InfoSuite.  Dette giver blandt andet et klart billede af, hvordan afskrivning på anlægsaktiver påvirker virksomhedens likviditet.

Projektbudget
Med InfoSuite kan du indtaste og overvåge dine forventede udgifter til virksomhedens projekter og nemt foretage justeringer, så du sikrer, at projektbudgetterne følger de strategiske målsætninger. Læs mere.

Resultatbudget
Integrér alle virksomhedens budgetter i InfoSuite og du får et automatisk opdateret resultatbudget, der giver dig det samlede overblik over den forventede indtægter og udgifter i virksomheden.
Læs mere her.

Likviditetsbudget
InfoSuites Likviditetsbudget giver dig et klart overblik over korte og langsigtede pengestrømme, hvilket gør det nemmere at forbedre likviditeten og bibeholde en god, stabil virksomhedsøkonomi. Læs mere her.

Forecasting og prognoser
Intelligent forecasting og prognoststyring er nøglen til en veltrimmet drift og en sund forretning. InfoSuite gør det nemt at lave værdifulde og fremsynede forecasts og prognoser, så du løbende kan optimere den daglige produktion mv. Læs mere her.

Scenarier
Optimér budgetteringen og den finansiel kontrol vha. variansanalyser og scenarier i InfoSuite. Få et tydeligt billede af hvordan forskellige fremtidige scenarier vil påvirke virksomhedens økonomi.

Finansiel konsolidering
Med InfoSuite kan du samle de enkelte datterselskabers regnskab i ét samlet koncernregnskab samt eliminere intern handel. Dette skaber transparens på tværs af selskaberne og sparer jer for tunge manuelle processer.

Business Intelligence
Inkorporer de indtastede budgetter i dit analyseværktøj og opnå optimal performance management. Automatiske processer sørger for, at du på effektiv vis kan følge op på budgetterne i forhold til realiserede tal. Du kan med fordel integrere InfoSuite Budget med InfoSuite BI.

ERP
Data indtastet i InfoSuite Budget kan overføres automatisk til din virksomheds ERP-løsning i den form, du ønsker. Derfra har du mulighed for at anvende budgetterne på den måde, du måtte ønske i forhold til planlægningen af din virksomheds drift.

Hent guiden – 7 tips til optimering af jeres budgetteringsproces

Kontakt os for at høre mere

Vil du høre mere om mulighederne med InfoSuite Budget, så kontakt Anne Mette for en uddybende snak.

Anne Mette Christensen

Anne Mette Christensen
2526 5126
amc@infosuite.dk
LinkedIn