Likviditetsbudget

Hvorfor spilde mere tid?
Få en online eller fysisk demonstration af InfoSuite Budget med det samme! Vi garanterer et klart overblik fra start.


Ved at sende denne formular accepterer du at InfoSuite A/S indhenter og opbevarer de oplysninger du har opgivet, hvilket kan inkludere navn, stillingsbetegnelse, e-mail, telefonnummer og firma. Derudover opbevarer vi en log over hvilke sider du har besøgt på InfoSuite A/S’ hjemmeside.

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for InfoSuite A/S.

Vi anvender de afgivne oplysninger til at følge op på din henvendelse med henblik på at besvare eventuelle opfølgende spørgsmål, samt for at informere yderligere om InfoSuites løsningstilbud, hvis relevant.

InfoSuite vil kun behandle og opbevare dine persondata i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til den fortløbende dialog og til journalisering af kommunikationshistorikken.

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke og få dine data slettet kan du sende en mail til info@infosuite.dk.

Likviditetsbudget

Undgå ubehagelige overraskelser

Mange virksomheder har svært ved at forudse deres likviditetsudvikling et år frem i tiden.

Men med likviditetsstyringsmodulet i InfoSuite får du et unikt værktøj til at holde øje med og forudsige udviklingen i din virksomheds likviditet.

Likviditetsmodulet kan bl.a. hjælpe dig til at være godt forberedt til møderne med dit pengeinstitut, når likviditetsudviklingen for det næste år skal forhandles/vurderes.

Du vil opnå et bedre overblik og kunne forberede en eventuel forhandlingssituation. Samtidig erhverver du dig en dynamisk løsning, der gør det muligt hele tiden at arbejde aktivt og på forkant med virksomhedens likviditet. Det sikrer dig også at undgå ubehagelige overraskelser på sigt.

Få styr på din virksomheds likviditet

Via likviditetsmodulet i InfoSuite beregnes der automatisk en likviditetspåvirkning ift. de budgetterede resultater.

Relationerne fra drift til balance defineres, og der foretages automatisk overførsel og fordeling. Efterfølgende gennemføres de forventede likviditetsforløb for posterne således, at du kan vurdere udviklingen i de likvide beholdninger. På den måde sikre vi dig mindre tid til komplekse beregninger og månedlige gentagelser, og mere tid til dit aktive arbejde med virksomhedens likviditet i praksis.

Opfølgningen kan naturligvis også udvides, så du får mulighed for at vurdere udviklingen i debitorer, lagre, kreditorer m.v., idet der automatisk skabes en månedsopdelt balance. Konstant budgetterer du helt tæt på analysen — bedre kan det ikke gøres!

Derfor bør du udarbejde et likviditetsbudget

Det er vanskeligt at gennemskue virksomhedens fremtidige likviditet og betalingsevne på baggrund af et driftsbudget.

Der er ganske enkelt for mange faktorer i spil. Mange virksomheder ligger først et likviditetsbudget, hvis de bliver bedt om det af bank eller investor, eller hvis der er deciderede likviditetsproblemer i virksomheden.

Likviditetsproblemer opstår som regel uforudset og som bekendt kan mangel på likviditet føre til konkurs, uanset at virksomhedens langsigtede fundament er solidt og realistisk.

Det er således et udtryk for rettidigt omhu ift. virksomhedens optimale drift, at have et nøjagtigt billede af virksomhedens betalings- og investeringsevne i den kommende budgetperiode. Derfor bør du udarbejde et likviditetsbudget.

Likviditetsbudget

Hvad er et likviditetsbudget?

Et likviditetsbudget er et budget, der viser, hvor mange penge du vil have på firmaets konti i en fremtidig periode.

Det er en oversigt over alle virksomhedens fremtidige ind- og udbetalinger, så du måned for måned kan se, om du har penge i kassen/banken til at betale de udgifter, som du forventer at få.

Et likviditetsbudget gør dig således rettidigt opmærksom på, om du i en fremtidig periode ikke vil have penge nok i banken til at betale dine udgifter, samt om du er sårbar ift. uforudsete hændelser, f.eks. at en kunde ikke kan betale rettidigt, at salget svigter mv.

Dermed er et likviditetsbudget også et centralt grundlag ift. at planlægge og optimere virksomhedens aktiviteter samt for dialogen med din bank eller investor om kreditgrænser og betingelser.

Likviditetsbudget ift. driftsbudget

Et likviditetsbudget kan sammenlignes med en oversigt over banktransaktioner, blot fremadrettet i stedet for historisk. Dermed adskiller et likviditetsbudget sig fra det kendte driftsbudget på en række centrale områder:

  • Alle beløb er inklusive moms/momsen skal med i budgettet
  • Moms afregnes kvartalsvis, og ikke når du modtager/betaler momsbeløb
  • Dine indbetalinger kommer ikke altid i samme måned, som du har tjent dem
  • Afskrivninger medregnes ikke, da de ikke er kontante udbetalinger, men blot et beregnet værditab

Desuden er der en række udbetalinger, som er med i et likviditetsbudget, men ikke i driftsbudgettet, bl.a.

  • Udtræk til privatforbrug
  • Afdrag på lån – kun renterne indgår i driftsbudgettet som udgift
  • Investeringer i anlægsaktiver som maskiner, bygninger, inventar m.m.

Det kan du bruge dit likviditetsbudget til

Først og fremmest får du et solidt overblik over din betalingsevne på minimum månedsbasis for det kommende år. Du kan se, om du får et under- eller overskud i de enkelte perioder i årets løb, om du har penge nok til at betale dine faste som variable udgifter hver måned, samt hvor stor en margin du har til uforudsete hændelser.

Har du f.eks. penge nok på kontoen, hvis du mister en stor kunde? Kan du klare dig igennem en sløv salgsperiode? Og kan du betale dine udgifter, hvis en kunde betaler for sent/ikke betaler overhovedet?

Hvis du overvejer en større investering, viser et likviditetsbudget dig, hvordan det vil påvirke din økonomi – og om dine planer er realistiske med din eksisterende kreditramme i banken. Med et gennemarbejdet likviditetsbudget, der viser dit kapitalbehov, står du stærkere i forhandlingen med banken.

Et likviditetsbudget kan afdække eventuelle besparingspotentialer. Når alle udgifter er anført, har du overblik over de omkostninger, som du måske ikke tænker over i det daglige – og her kan der være mange penge at spare. Måske kan du få et billigere telefonabonnement et andet sted eller opnå besparelser ved at samle dine forsikringer. Eller du kan have en række små udgifter til licenser, software eller abonnementer, som du måske ikke bruger, men stadig betaler til – fordi det blot kører automatisk.

Et likviditetsbudget gør dig i stand til at vurdere, hvorledes du kan forbedre din likviditet. Hvad betyder det for likviditeten, hvis dine kunder får kortere kredittid, eller dine leverandører giver dig længere kredittid. Hvad betyder det for likviditeten, hvis du sætter priserne op eller får forhandlet leverandør-priserne ned?

Hent guiden – 7 tips til optimering af jeres budgetteringsproces

Sådan lægger du et likviditetsbudget på en effektiv måde

Har du fået lagt et realistisk driftsbudget, er det et godt grundlag at bygge et likviditetsbudget på.

Men der er mange ting at tage højde for i likviditetsbudgettet, jf. afsnittet om likviditetsbudget vs. driftsbudget, og der skal være styr på samtlige ind- og udbetalinger inkl. kredittider, hvilket er tidskrævende.

Rent teknisk er det komplekst at udarbejde et likviditetsbudget i et regneark, samt at sikre at der er nøjagtigt sammenhæng til driftsbudgettet.

Eventuelle ændringer eller simuleringer i driftsbudgettet slår ikke automatisk igennem i likviditetsbudgettet, idet der er tale om to uafhængige regneark.

Således vokser det tidsmæssige forbrug på budgettering og opfølgning.

Det effektive likviditetsbudget bygger på automatiseret sammenhæng til driftsbudgettet og skabes som en sammenhængende konsekvens af de driftsmæssige budgetter og planer.

InfoSuite Budget® tilbyder netop denne sammenhæng, der sikrer det fuldstændige overblik over beslutningers konsekvens, og sparer dig tid i den løbende opfølgning.

InfoSuite Budget tilbyder funktionalitet til driftsbudgettering, likviditetsbudgettering, forecasting og simulering.

Vil du vide mere

Vil du høre mere om mulighederne for håndtering af jeres likviditetsbudget via InfoSuite, så kontakt Anne Mette for en uddybende snak.

Anne Mette Christensen

Anne Mette Søndergaard Christensen
2526 5126
amc@infosuite.dk
LinkedIn

Få en demonstration af InfoSuite Budget

Har du en time, så lad os give dig et indblik i, hvad InfoSuite Budget kan – Vi gennemgår det hele får dig, mens du sidder ved din pc.

Med InfoSuite Budget får du en tidsbesparende budgetteringsproces, der kan decentraliseres hos de budgetansvarlige. Konsolideringen foregår fuldstændig automatisk, og straks efter indtastning er alle budgetter klar til anvendelse i jeres analyser.

Lad os vise dig hvordan InfoSuite Budget kan optimere jeres budgetlægningsproces.

Udfyld felterne til højre, og vi kontakter dig snarest.


Ved at sende denne formular accepterer du at InfoSuite A/S indhenter og opbevarer de oplysninger du har opgivet, hvilket kan inkludere navn, stillingsbetegnelse, e-mail, telefonnummer og firma. Derudover opbevarer vi en log over hvilke sider du har besøgt på InfoSuite A/S’ hjemmeside.

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for InfoSuite A/S.

Vi anvender de afgivne oplysninger til at følge op på din henvendelse med henblik på at besvare eventuelle opfølgende spørgsmål, samt for at informere yderligere om InfoSuites løsningstilbud, hvis relevant.

InfoSuite vil kun behandle og opbevare dine persondata i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til den fortløbende dialog og til journalisering af kommunikationshistorikken.

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke og få dine data slettet kan du sende en mail til info@infosuite.dk.