Projektbudgettering

Indtastning af, og opfølgning på, projektbudgetter i InfoSuite giver dig og dine medarbejdere det optimale overblik over omkostninger og ressource-allokeringer i forbindelse med planlægning og gennemførelse af jeres projekter.

Få en demonstration af InfoSuite Budget
Salgsbudget

Optimal projektbudgettering

Grundig planlægning og budgettering forud for gennemførelse af projekter er en af de vigtigste måder, hvorpå du kan omsætte de dyrebare investerede ressourcer til en succes. Mangler I den rette software, kan projektbudgetteringen dog vise sig at være tidskrævende, ressourcetung og mindre præcis.

InfoSuite Budget er din genvej til optimal projektbudgettering. Du får en effektiv løsning til detaljeret indtastning af jeres projektbudgetter samtidig med, at du kan overvåge dine faktiske udgifter, måle effekten af dine projekter på din økonomi og vurdere organisatoriske præstationer.

Det gør det nemmere at holde omkostningerne ved dine projekter lave samtidig med, at du sikrer høj kvalitet.

Læg detaljerede budgetter

I InfoSuite kan projektbudgetter lægges med lige så høj detaljeringsgrad, som I ønsker. For hvert projekt kan I således skabe jer et samlet overblik over omkostninger til direkte arbejde, materialer, udstyr, tjenester, faciliteter, informationsteknologi med videre.

For hver indtastning er det muligt at tilknytte forklarende noter, der uddyber de bagvedliggende detaljer, såsom hvordan estimaterne blev foretaget, antagelser og begrænsninger og konfidensniveauet for hvert estimat.

Hent guiden – 7 tips til optimering af jeres budgetteringsproces

Spar tid med automatiserede processer

Når projekterne koordineres og planlægges mellem forskellige afdelinger, kan det være svært at holde opgaverne optimalt kørende.

Automatiseringen i InfoSuite kan hjælpe dig med at undgå disse problemer. Med  InfoSuite er I ikke afhængige af manuelle processer og regneark.

Projektbudgetter konsolideres og klargøres til opfølgning helt automatisk, så de enkelte afdelinger og omkostningscentre nemt kan følge op på deres delbudgetter.

Tag udgangspunkt i tidligere projekter

Under selve indtastningen af projektbudgetter er støttefunktioner, såsom regnemaskine, rest-budgettering og fordelingsnøgler, praktiske redskaber til at lette arbejdet.

Realiserede tal indlæses automatisk, og gør det nemt at lægge dit budget med afsæt i budgetforslag baseret på de historiske data.

Du kan ligeledes vælge, hvordan udgifterne skal fordeles hen over projektets levetid.

Få en demo af InfoSuite Budget

Har du en time, så lad os give dig et indblik i hvad InfoSuite Budget kan – Vi gennemgår det hele får dig, mens du sidder ved din pc.


Ved at sende denne formular accepterer du at InfoSuite A/S indhenter og opbevarer de oplysninger du har opgivet, hvilket kan inkludere navn, stillingsbetegnelse, e-mail, telefonnummer og firma. Derudover opbevarer vi en log over hvilke sider du har besøgt på InfoSuite A/S’ hjemmeside.

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for InfoSuite A/S.

Vi anvender de afgivne oplysninger til at følge op på din henvendelse med henblik på at besvare eventuelle opfølgende spørgsmål, samt for at informere yderligere om InfoSuites løsningstilbud, hvis relevant.

InfoSuite vil kun behandle og opbevare dine persondata i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til den fortløbende dialog og til journalisering af kommunikationshistorikken.

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke og få dine data slettet kan du sende en mail til info@infosuite.dk.

Kontakt os for at høre mere

Vil du høre mere om mulighederne med InfoSuite Budget, så kontakt Anne Mette for en uddybende snak.

Anne Mette Christensen

Anne Mette Christensen
2526 5126
amc@infosuite.dk
LinkedIn