Salgsbudget

Salgsbudgettet er et vigtigt redskab, som giver dig det fulde overblik over dine forventede indtægter. Med InfoSuite Budget får du en effektiv adgang til indtastning af virksomhedens salgsbudget i kombination med en række smarte funktioner og beregninger.

Få en demonstration af InfoSuite Budget

Nemmere indtastning af dit salgsbudget

Med InfoSuite Budget har indtastning af dit salgsbudget aldrig være nemmere. Tallene kan tastes på topniveau og fordeles automatisk nedefter, eller du kan indtaste på lavere niveauer, som derefter summeres automatisk op i det totale

Budgetindtastningen sker i en fastdefineret kladde, der sættes op, så den passer til jeres eksakte behov. Det er muligt at knytte autorisationsstyring og tekstnoter til budgetindtastningen, således at du nemt kan sikre, hvor i budgettet den enkelte medarbejder skal indtaste, samtidig med at du kan holde styr på de fastsatte forudsætninger.

“Førhen budgetterede vi ved hjælp af regneark eller printede lister, som blev sendt rundt i organisationen. Når sælgerne så havde indsat deres budgetter, blev det sendt tilbage igen, og så skulle de rettes til, og dermed blev der ofte sendt budgetter frem og tilbage, så det var en utroligt tung og langsommelig proces.”
Steffen Kaa, Systemkonsulent, Kosan Gas

Læs hele casen

Decentral salgsbudgettering

Budgetlægningen kan nemt decentraliseres, så alle de der måtte have et budget kan indtaste budgetter for deres specifikke område, for eksempel således at hver sælger kun kan se sine egne kunder.

Så snart de enkelte sælgere godkender og gemmer deres eget salgsbudget, lægges det hele automatisk sammen i ét samlet budget.

Den automatiske konsolidering fjerner besværet med samling af de individuelle budgetregneark og eliminerer mange af de fejl, der kan opstå i den manuelle proces. Dertil kommer, at du nemt kan lave rullende budgettering samt flere budget versioner.

Indtast salgsbudgettet på valgfrit niveau

Salgsbudgettet kan indtastes på det niveau du ønsker – om det er på sælgerniveau, produktniveau, kundeniveau eller andet er op til dig. De opsatte budgetstier sørger for, at de indtastede værdier summeres korrekt uanset hvilket niveau, der indtastes på.

I InfoSuite har du også en unik mulighed for at lave en alternativ budgetsti i dit salgsbudget, dvs. at du kan ændre stien, hvorpå du budgetterer og stadig bibeholde den automatiske fordeling. For eksempel betyder det, at du i stedet for at budgettere på en sti der hedder “sælger, produktgruppe og kunde ID”, kan vende stien om så din budgetsti for eksempel er produktgruppe, Kunde ID og sælger.

Tag udgangspunkt i sidste års tal

Under selve indtastningen af salgsbudgettet er støttefunktioner, såsom regnemaskine, rest-budgettering og fordelingsnøgler, praktiske redskaber til at lette arbejdet.

Realiserede tal indlæses automatisk, og gør det nemt at lægge dit salgsbudget med afsæt i budgetforslag baseret på de historiske data.

Når du indtaster budgettal for året, fordeles indtastningen ud på hver måned i året med en fordelingsnøgle, der nemt sættes op så den passer til lige præcis din forretning.

Du kan også indtaste dit salgsbudget på månedsbasis, og derved selv styre helt præcist, hvordan tallene skal fordeles.

Få en demo af InfoSuite Budget

Har du en time, så lad os give dig et indblik i hvad InfoSuite Budget kan – Vi gennemgår det hele får dig, mens du sidder ved din pc.

Jeg er ikke en robot


Ved at sende denne formular accepterer du at InfoSuite A/S indhenter og opbevarer de oplysninger du har opgivet, hvilket kan inkludere navn, stillingsbetegnelse, e-mail, telefonnummer og firma. Derudover opbevarer vi en log over hvilke sider du har besøgt på InfoSuite A/S’ hjemmeside.

Disse oplysninger opbevares i platformen Hubspot samt, ved tilmelding til at modtage nyhedsbrev, i mailplatformen Mailchimp som anvendes til afsendelse af nyhedsbrevet.

Da Hubspot og MailChimp er baseret i USA eksporteres dine personoplysninger, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve, til dette tredjeland. Der er lavet en særlig aftale med USA kaldet ”Privacy Shield”. Under denne aftale kan EU-virksomheder og organisationer videregive personoplysninger til et amerikansk selskab, såfremt dette er godkendt under Privacy Shield-ordningen. Hubspot og Mailchimp er godkendt under Privacy-Shield og lever op til de krav stipuleret deri.

Såvel vi som Hubspot og MailChimp har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen. Der er indgået en Data Processing Agreement imellem Hubspot og InfoSuite samt mellem Mailchimp og InfoSuite. Du kan læse mere om Hubspot og Mailchimps håndtering af dine data i deres Privacy Policy – Hubspots Privacy Policy og Mailchimps Privacy Policy.

Vi anvender de afgivne oplysninger til at følge op på din henvendelse med henblik på at besvare eventuelle opfølgende spørgsmål, samt for at informere yderligere om InfoSuites løsningstilbud, hvis relevant.

InfoSuite vil kun behandle og opbevare dine persondata i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til den fortløbende dialog og til journalisering af kommunikationshistorikken, og herefter som udgangspunkt i en periode på 3 år.

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke og få dine data slettet kan du sende en mail til info@infosuite.dk.

”Der er jo sket en mindre revolution. Oprindeligt havde vi et excel-baseret system, hvor der var et master faneblad, og så var der syv underliggende faneblade for hver afdeling. Der er jo rigtig mange arbejdsgange i det”.

Se Odense ZOOs direktør fortælle om, hvordan de blandt andet bruger InfoSuite til håndtering af budgetterne.

Få styr på finanserne

Kombinér dit salgsbudget med InfoSuite BI til finans og få overblik over regnskaber, balance, resultatopgørelser og debitor- og kreditoranalyser.

De finansielle rapporter og analyser udarbejdes og opdateres nemt og hurtigt, og du kan let folde de enkelte poster ud og nedbryde dem til de mest detaljerede transaktionsniveauer.

Læs mere om mulighederne med InfoSuite Finans

Salgsbudget
Salgsbudget

Kontakt os for at høre mere

Vil du høre mere om mulighederne med InfoSuite Budget, så kontakt Anne Mette for en uddybende snak.

Anne Mette Christensen

Anne Mette Christensen
2526 5126
amc@infosuite.dk
LinkedIn