Automatisk distribution af rapporter

Send de rette analyser til de rette personer automatisk med InfoSuite Rapportdistribution.

Rapportdistribution

Den optimale vidensdeling

Med InfoSuite Rapportdistribution distribueres dine rapporter og analyser automatisk til de rette personer per email. Dermed bliver det let at distribuere information rundt til medarbejderne eller eksterne interessenter, hvilket danner grobund for den optimale vidensdeling.

Omkostninger og tid til periodisk udarbejdelse af rapporter reduceres samtidig kraftigt.

Alarmer advarer i tilfælde af afvigelser

Når der opstår afvigelser i dine data (f.eks. hvis dækningsgraden eller andre nøgletal falder under en fastsat grænse), sendes der automatisk en email med vedhæftet analyse til udvalgte modtagere.

Det muliggør tidlige advarsler og sikrer, at du og dine kollegaer er informeret med det samme, hvis tallene afviger.

Mange forskellige filformater

Flere forskellige filformater kan dannes og distribueres, såsom PDF, HTML, CSV og Excel. Det er muligt at eksportere data til Excel for alle niveauer i analysevejen.

Med InfoSuite Rapportdistribution får du således driftssikker og hurtig distribution af analyser, og du sparer tid i dit daglige arbejde.

Det gør det nemt at holde dine kolleger eller bestyrelsen opdateret på dagens salgsnøgletal, den månedlige finansrapportering, produktionens performance, status på projekter eller noget helt andet.

Vil du vide mere?

Ønsker du også en bedre vidensdeling via let distribution af information? Så book et gratis og uforpligtende møde og lad os vise dig hvordan.