InfoSuite som strategisk styringsredskab

Da Energi Viborg indledte jagten på en BI-løsning, var målet at finde et værktøj, der kunne hjælpe de enkelte afdelinger med at følge op på målsætningerne i forretningens strategi.

Helt konkret handlede det for Energi Viborg om at give medarbejdere og ledelse lettere adgang til den rette viden.

Valget faldt på InfoSuite, og det ser økonomichef Mette Urup som en værdifuld investering i forhold til at få intern succes med strategiens vision, mission og værdier.

– Vi er hos Energi Viborg i gang med en proces internt med at nedbryde vision, mission og værdier i de enkelte selskaber og afdelinger til brugbare nøgletal, der kan understøtte den enkelte afdeling i at følge op på specifikke målsætninger. I den forbindelse ønsker Energi Viborg at sætte strøm til processen og anvende de mange muligheder, et ledelsesinformationssystem som InfoSuite tilbyder. Vi ser InfoSuite som et vigtigt redskab til at understøtte vores arbejde med hele tiden at blive bedre, så vi holder fokus.

Følgende succeskriterier var afgørende for Energi Viborg ved valget af Infosuite som deres BI-system:

  • Stort kendskab til branchen og erfaring med indføring af Business Intelligence i en forsyningsvirksomhed
  • Brugervenligt og intuitivt præsentationsværktøj – nemt og enkelt at anvende for den enkelte
  • Kortfristet implementeringsplan – detaljeret plan klar fra dag ét
  • Løsningen skal være skalérbar og kunne udvides med data fra administrations- og fagsystemer
  • Sparring – InfoSuite kan tilbyde sparring lige netop møntet på Energi Viborgs behov
  • Økonomisk fordelagtig løsning både i forhold til initial omkostning og løbende drift.

 

Om samarbejdet omkring BI-løsningen fortæller Mette Urup:

– Vi oplever InfoSuite som en samarbejdspartner, der lytter og er i stand til at sætte sig ind i kundens behov. En god sparringspartner i en proces, hvor vi ikke kender endemålet, men har en vision om at udvikle relevante og brugbare nøgletal til tiden.

Om Energi Viborg

Energi Viborg er en multiforsyningsvirksomhed, der leverer forsyningstjenester til boliger og arbejdspladser inden for områderne el, vand, og spildevand. Derudover producerer Energi Viborg varme og varetager driften af gadelys og trafiksignaler i Viborg Kommune.

Se flere Cases

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til Energi Viborgs BI-løsning? Eller vil du vide, om InfoSuite også kan skabe værdi for din virksomhed? Så ta’ endeligt kontakt til mig.

Anne Mette Søndergaard Christensen
2526 5126
amc@infosuite.dk
LinkedIn