Energi Viborg

Energi Viborg

“Vi ser InfoSuite som et vigtigt redskab til at understøtte vores arbejde med hele tiden at blive bedre, så vi holder fokus”.

Mette Urup, Økonomichef

Om Energi Viborg

Energi Viborg er en multiforsyningsvirksomhed, der leverer forsyningstjenester til boliger og arbejdspladser inden for områderne el, vand, og spildevand. Derudover producerer Energi Viborg varme og varetager driften af gadelys og trafiksignaler i Viborg Kommune.

Energi Viborg har investeret i en Business Intelligence løsning fra InfoSuite for at give medarbejdere og ledere let tilgængelige værktøjer, der understøtter selskabets vision om at give kunderne en sikker, stabil forsyning i alle årets timer til lavest mulige pris.

Helt konkret skal InfoSuite give medarbejdere og ledelse hos Energi Viborg let adgang til den rette viden.

  • InfoSuite Business Intelligence

Vigtig understøttelse af beslutninger

Økonomichef, Mette Urup, ser InfoSuite som værende en værdifuld investering i en tid, hvor Energi Viborg er i gang med en større intern proces:

Vi er hos Energi Viborg i gang med en proces internt med at nedbryde vision, mission og værdier i de enkelte selskaber og afdelinger til brugbare nøgletal, der kan understøtte den enkelte afdeling i at følge op på specifikke målsætninger. I den forbindelse ønsker Energi Viborg at sætte strøm til processen og anvende de mange muligheder, et ledelsesinformationssystem som InfoSuite tilbyder. Vi ser InfoSuite som et vigtigt redskab til at understøtte vores arbejde med hele tiden at blive bedre, så vi holder fokus”.

InfoSuite som samarbejdspartner

Om samarbejdet med InfoSuite udtaler Mette Urup:

“Vi oplever InfoSuite som en samarbejdspartner, der lytter og er i stand til at sætte sig ind i kundens behov. En god sparringspartner i en proces, hvor vi ikke kender endemålet, men har en vision om at udvikle relevante og brugbare nøgletal til tiden.”

Kriterier for valg af InfoSuite

Følgende succeskriterier var afgørende for Energi Viborg ved valget af Infosuite som deres BI-system:

  • Stort kendskab til branchen og erfaring med indføring af Business Intelligence i en forsyningsvirksomhed

  • Brugervenligt og intuitivt præsentationsværktøj – nemt og enkelt at anvende for den enkelte

  • Kortfristet implementeringsplan – detaljeret plan klar fra dag ét

  • Løsningen skal være skalérbar og kunne udvides med data fra administrations- og fagsystemer

  • Sparring – InfoSuite kan tilbyde sparring lige netop møntet på Energi Viborgs behov

  • Økonomisk fordelagtig løsning både i forhold til initial omkostning og løbende drift

Se flere Cases

Vil du vide mere

Anne Mette Søndergaard Christensen
2526 5126
amc@infosuite.dk
LinkedIn