BEHANDLING AF ANSØGNING IFT. PERSONDATAFORORDNINGEN

Vi behandler de fremsendte oplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Det betyder, at du har ret til følgende oplysninger:

1. InfoSuite A/S er dataansvarlig.
2. Formålet med vores behandling af oplysningerne er besættelse af den opslåede stilling hos os, og behandlingen sker med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. InfoSuite A/S forfølger den legitime interesse at besætte stillingen med en passende kandidat.
3. Oplysningerne vil alene blive brugt internt i InfoSuite A/S i forbindelse med besættelse af den opslåede stilling hos os. Dog kan vi efter aftale med dig gemme og behandle oplysningerne i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger. Det vil kun være de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.
4. Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter dags dato, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.
5. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, og du kan på et hvert tidspunkt rette disse eller fjerne de fremsendte oplysninger. Såfremt du ønsker at benytte dig af disse muligheder, kan du kontakte InfoSuite A/S på info@infosuite.com.

I forbindelse med udvælgelsesprocessen søger vi relevant offentliggjort information på internettet, herunder fx LinkedIn, Facebook og lignende sociale medier. Endvidere tager vi forbehold for at kontakte de referencer, som du har opgivet.

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, såfremt du mener, at databeskyttelsesreglerne er overtrådt. Klage kan indgives på www.Datatilsynet.dk.