Project Description

10 KPI’er ethvert
CFO-dashboard
bør indeholde

CFO'ens dashboard

Den hurtigste og mest effektive måde at holde styr på din virksomheds forretningsmæssige ydeevne er via et KPI-dashboard. Det optimale dashboard viser de vigtigste tal og opdateringer i realtid, så du altid har de nyeste tal.

Men hvilke KPI’er bør CFOs altid være opmærksomme på? Svaret på dette spørgsmål varierer fra virksomhed til virksomhed. Dog er der en række gennemgående nøgletal som de fleste CFOs bør holde et skarpt øje med – uanset virksomhedstype og størrelse. Her følger vores bud på 10 essentielle KPI’er du som CFO bør have i dit dashboard.

Effektiv visualisering af forretningsdata

InfoSuite Business Intelligence indeholder en række smarte muligheder, der gør det nemt for dig at optimere dine dashboards – få en smagsprøve på nogle af mulighederne her.

Prøv InfoSuites intuitive dashboards

1) Udviklingen i jeres cash-flow

Cash flowet er en opgørelse over virksomhedens indbetalinger og udbetalinger over en bestemt tidsperiode, eksempelvis i form af ydelser på en langfristet gæld eller indbetalinger fra en debitor.

En KPI over udviklingen i jeres cash flow kan således fungere som en hurtig indikator for, hvordan din virksomheds likviditet ændrer sig.

2) Likviditetsgrad

Din virksomheds likviditetsgrad, som også kaldes for nettorådighedsbeløbet, er ligeledes et centralt element i dit dashboard.

Likviditetsgraden angiver de likvider der findes, efter virksomhedens økonomiske forpligtigelser er modregnet. Likviditetsgraden er en stærk indikator for hvorvidt I er i stand til at købe varer og betale jeres regninger.

3) Tilgodehavender

Udviklingen i jeres tilgodehavender hos kunder, leverandører og andre interessenter bør følges løbende for at sikre at den ikke stiger.

Holder I øje med jeres tilgodehavender på et overordnet niveau er det således nemmere at igangsætte korrigerende handlinger hurtigt.

4) Salg, DB og DG

Måske virksomhedens vigtigste tal. Derfor bør et CFO dashboard altid vise dagens salg, med dækningsbidrag og DG.

Du kan med fordel sammenligne med månedens budget for at vise realiserings-procenten.

“Personligt er jeg fan af KPI-styring, altså at kunne se udviklingen i tallene. Det er lidt som at have en radar at styre efter. Vi har fået gennemsigtighed og et godt beslutningsgrundlag.”
Per Sørensen, CFO, Fritz Schur Consumer Group

Læs casen

5) Overskudsgrad

Overskudsgraden viser, hvor effektiv din virksomhed har til at generere overskud i forhold til indtægterne.

Denne KPI, der ofte beregnes som en procentdel, giver dig således en ide om hvor stor en procentdel af hver tjent krone der bliver til et overskud. Dette afspejler dermed udviklingen i din virksomheds rentabilitet.

6) Resultatopgørelse ift. budget

Dit dashboard bør også give plads til jeres overordnede resultatbudget, gerne med KPI’er sat i forhold til budgettet.

Derved kan du se dagens, ugens eller månedens resultatopgørelse og få overblikket i forhold til indtjeningen i perioden i forhold til budgettet.

7) Omsætningshastighed

Ved at optimere antallet af lagerdage, styre og overvåge antallet af debitordage og ved udnytte leverandørernes kreditter kan du forbedre virksomhedens likviditetsberedskab.

Sæt mål for omsætningshastighederne og hold øje med udviklingen via dit dashboard.

“I Danmark bruger DHL InfoSuite på en del forskelligartede forretningsprocesser såsom operationelle aktiviteter, finansiel performancemåling og fakturakontrol. InfoSuite lader os måle på vigtige operationelle KPI’er såsom forsendelsers volumen, load faktor, leveringstider osv.”
Henrik Hansen, Leder af Business IT, DHL Fragt

Læs casen

8) Oms. og res. i forhold til lønkroner

Lønudgifter er som regel den udgift som har størst betydning for salget og derfor er den interessant at se i forhold til overskud/resultat og omsætning – og især se hvordan tallet udvikler sig over tid.

Ved at sætte omsætningen i forhold til lønkroner får du en indikation af effektiviteten af de lønudgifter virksomheden har. Ligeledes vil resultatet sat i forhold til lønkroner vise overskuddet af virksomheden, for hver lønkrone der anvendes.

9) Ressourceudnyttelse

For nogle virksomheder er medarbejderens tid det mest værdifulde aktiv, som de også fakturerer kunderne for. Dette gælder specielt for service-baserede forretningsmodeller.

KPI’en for ressourceudnyttelse angiver, hvor effektivt din virksomhed bruger jeres ressourcer (tid) ved at sammenholde den fakturérbare tid med ikke-fakturérbar tid.

10) Kundetilfredshed – NPS

Net Promoter Score (NPS) er en simpel og effektiv måling af hvor godt I gør det, set med kundernes øjne. På baggrund af en kontinuerlig rundspørge blandt jeres kunder, hvor de blot skal svare på ét spørgsmål, får I en score som angiver hvor godt I gør det, set med kundernes øjne.

På et dashboard fyldt med økonomiske nøgletal er det således også vigtigt at følge udviklingen i jeres NPS-score – for hvad hjælper en god økonomi hvis kundernes tilfredshed er i frit fald?

Hvordan dit optimale dashboard skal sammensættes, ved kun du, og det er derfor vigtigt, at der opsættes et individuelt KPI-sæt, netop til din virksomhed.

Virksomheder er forskellige, og det er også forskelligt hvad, der sættes fokus på, i forhold til mål og succeskriterier. Men én ting der gælder for økonomiansvarlige – et effektivt dashboard med de rette nøgletal vil klæde dig godt på til at tage hurtige og velfunderede beslutninger.

Ønsker du at få mere inspiration til hvordan du som økonomiansvarlig kan opnå værdi gennem InfoSuite, så kan du læse om her hvordan InfoSuite kan styrke jeres økonomistyring.

Vil du vide mere om dashboards og mulighederne i InfoSuite?

InfoSuite Business Intelligence indeholder en række smarte muligheder der gør det nemt for dig at optimere dine dashboards.

Du kan prøve InfoSuite ganske gratis allerede nu, og få en smagsprøve på, hvad du kan med InfoSuite BI.

Du kan også ringe til Anne Mette for at høre mere om hvordan I kan bruge InfoSuites dashboards i din virksomhed.

Anne Mette Christensen

Anne Mette Christensen
2526 5126
amc@infosuite.dk
LinkedIn

Flere artikler