Project Description

InfoSuite udvider aktionærkredsen

Fem nye aktionærer indtræder i InfoSuites ejerkreds. Alle fem aktionærer har haft deres daglige gang i virksomheden i mange år, så det er nogle erfarne medarbejdere der nu er blevet medejere. Majoriteten af aktierne ejes fortsat af virksomhedens hidtidige ejere.

5 nye aktionærer

Aktionærer fra alle grene af InfoSuites forretning

Anne Mette Christensen er Salgsdirektør.

Jim Møller arbejder til dagligt som Account Manager.

Laila Pedersen er ansat som Chefkonsulent.

Flemming Rasmussen er Teamleder for InfoSuites konsulenter.

Mikael Andersen arbejder i udviklingsafdelingen som Softwarearkitekt.

Vækstpotentiale i Business Intelligence

Udvikling og implementering af Business Intelligence-løsninger har været omdrejningspunktet i InfoSuite siden grundlæggelsen i 1989. Markedet for datadreven beslutningsstøtte er fortsat i vækst, hvilket man også mærker hos InfoSuite. For at imødekomme efterspørgslen og indfri ambitionerne ansætter man derfor også fortsat nye medarbejdere.

Flemming Rasmussen fortæller at han har været 25 år i virksomheden og er utrolig glad for at arbejde med InfoSuites løsninger og kunder; ”Der er høj faglighed og et godt sammenhold i virksomheden. Da vi samtidig har sat nye og højere ambitioner for vores rolle i kundernes forretningsoptimering er det en stor glæde for mig at blive medejer”.

InfoSuite beskæftiger i dag knap 30 medarbejdere i Danmark og Ukraine. Ledelsen har et klart mål om at udvikle forretningen yderligere i de kommende år, hvorfor man i september også ansatte Brian Busk som direktør for forretningsudvikling.

5 nye aktionærer
Flere artikler