Project Description

Få mere ud af jeres analyser – integrér dem i virksomhedens øvrige
it-løsninger

Indlejring af analyser i dine forretningsapplikationer

En voksende trend indenfor brugen af analyse- og rapporteringsværktøjer er at integrere dynamiske rapporter og dashboards i de øvrige forretningsapplikationer medarbejderne har adgang til. Dette er blandt andet med til at udvide rækkevidden og forbedre aktualiteten ved den indsigt der opnås. Derved hjælpes den enkelte medarbejder i højere grad til at gøre indsigt til handling.

Herunder kan du læse mere om nogle af de primære fordele ved at udbrede brugen af jeres forretningsanalyser gennem andre programmer i din virksomhed.

1. Kendt miljø og bedre brugeroplevelse

Med integrerede analyser forekommer rapporteringen og analyserne inden for de kendte forretningsapplikationer som medarbejderne er fortrolige med at arbejde i.

Derved skabes en problemfri oplevelse som giver en bedre brugeroplevelse og øger lysten til at opnå ny viden.

 2. Tidsbesparelser

Integrerede analyser tilføjer værdi til dine øvrige forretningsapplikationer og mindsker samtidig dine medarbejderes tidsforbrug når de søger ny viden.

Kundeindsigt opbygges eksempelvis nemmere og hurtigere ved at udvide jeres CRM med relevante analyser der giver indsigt i de enkelte kunders performance.

 3. BI og analytics bliver mere gennemgribende

For mange virksomheder er Business Intelligence en platform eller proces, der forvaltes af it-afdelingen eller bruges af ledelsen til at etablere en forretningsstrategi. Det opfattes derfor ofte som en værktøj for topledelsen, der spredes yderligere ned i virksomhedens hierarki gennem rapporter og handlinger.

Indlejring af jeres BI i andre programmer vil nedbryde barrierer for data, gøre jeres Business Intelligence mere universel samt placere rapportering og analyse af forretningsdata i hænderne på alle, der bruger virksomhedens kerneapplikationer. I stedet for at vente på, at it-afdelingen følger op på en rapportanmodning, kan medarbejderne nu selv tage aktiv del i analyseprocessen.

 4. Skaber og styrker en datadrevet kultur

Ved at udvide brugen af Business Intelligence til et bredere udvalg af forretningsapplikationer og afdelinger, fremmes medarbejdernes engagement i data og analyser og der skabes en mere datadrevet kultur.

Derved vil medarbejderne i højere grad basere deres beslutninger på data fremfor mavefornemmelser.

 5. Bedre og hurtigere beslutninger

Indlejrede analyser kombinerer forretningsprocesser med data-indsigt og giver medarbejderne de nødvendige oplysninger, hvorved de kan reagere hurtigere på trusler og muligheder, mens de føler sig beføjet til at træffe mere velinformerede forretningsbeslutninger.

Integreres de primære KPI’er eksempelvis i jeres mailsystem, vil medarbejderne således altid være informeret såfremt der opstår kritiske afvigelser der skal følges op på. Beslutninger kan således træffes på baggrund af nøjagtig og rettidig information.

Flere artikler