Project Description

Træt af besværlige budgetprocesser?

– Optimér din budgettering med InfoSuite Budget

“Tidligere brugte vi meget tid på at arbejde med budgetregneark, som kunne være meget omfattende. Det gjorde budgetteringen meget besværlig, og vi oplevede også, at der kunne opstå problemer med tallene på grund af formelfejl og lignende. Med InfoSuite Budget slipper vi for disse fejl, og budgetteringen bliver meget nemmere.”
Pia Kruse, IT Koordinator, GASA NORD GRØNT

Læs hele casen

Problemer forbundet med regnearksbaseret budgettering

Budgetregneark opsættes ofte ud fra en vurdering af at dette er den nemmeste og hurtigste løsning på det givne tidspunkt. Med tiden sker der dog ofte det at disse regneark vokser og forretningen ændres. Ligeledes indeholder regnearkene måske fejl der er opstået i takt med udviklingen og udvidelsen af budgettet. Studier har påvist at omkring 60% af de regneark der bruges i virksomheden indeholder fejl der er opstået over tid.

Hvis du kan genkende nogle af de udsagn vi har samlet herunder, så er det måske på tide at din virksomhed bevæger sig væk fra regnearksbaseret budgetindtastning. Det vil give jer et mere robust miljø, en kortere budgetteringsproces og mere pålidelige og detaljerede forecasts og budgetter.

1. Kun én eller ganske få personer forstår de links, formler, beregninger, makroer og logikker der ligger bag regnearkets opbygning.

2. Viden om bagvedliggende links, formler, beregninger, makroer og logikker er gået tabt i forbindelse med udskiftning af personale.

3. Det er meget svært, eller helt umuligt, at foretage budgetindtastning helt ned på de ønskede detaljeringsniveauer.

4. Overvågning af realiserede tal i forhold til budgettet er en separat, ikke integreret og ikke automatiseret proces.

5. Det er svært og tidskrævende at afstemme regnearket med kunder og produkter i jeres ERP.

6. Du har kun mulighed for at budgettere på et højtliggende niveau, hvilket betyder at du er nødt til at definere underliggende budgetark for lavere niveauer.

7. Manglen på detaljer forhindrer dig i at lave forecasting på kunde- og produktniveau.

8. Dokumentering af budget forudsætninger er ikke ligetil, og derfor udelades dette.

9. Konsolidering af budgetindtastningsark fra forskellige budgetansvarlige er tidskrævende.

10. Det er upraktisk at implementere rullende forecasts på grund kompleksiteten og den tid det kræver.

Hent guiden – 7 tips til optimering af jeres budgetteringsproces

Flere fordele ved at er erstatte regnearkene med en budgetløsning

Hvis du dropper budgetregnearkene til fordel for en integreret budgetterings/forecasting-løsning vil det være muligt at høste et hav af fordele, såsom:

  • I vil arbejde ud fra ’en version af sandheden’. Måltal og dimensioner er ensartede
  • Budgetindtastningen kan decentraliseres med effektiv styring af rettigheder og niveauer for budgetindtastning
  • Budgetindtastning kan ske på de ønskede niveauer – både oppefra og ned og nedefra og op
  • Konsolideringen af de indtastede budgetter foregår helt automatisk
  • Integration og automatisering sikrer overensstemmelse med ERP (nye/forældede produkter og kunder)
  • Gennem lettere budgettering på lavere niveauer for kunder/produkter etc. opnås mere robuste forecasts.
  • Historiske data er let tilgængelige til sammenligning på et hvilket som helst detaljeringsniveau
  • Dette forbedrer forudsigeligheden enormt, hvilket fører til bedre planlægning og sænkning af omkostninger
  • Du vil i sidste ende spare masser af tid og samtidig få et mere detaljeret budget

Få en demonstration af InfoSuite Budget

Har du en time, så lad os give dig et indblik i hvad InfoSuite Budget kan – Vi gennemgår det hele får dig, mens du sidder ved din pc.

Med InfoSuite Budget får du en tidsbesparende budgetteringsproces, der kan decentraliseres hos de budgetansvarlige. Konsolideringen foregår fuldstændig automatisk, og straks efter indtastning er alle budgetter klar til anvendelse i jeres analyser.

Lad os vise dig hvordan InfoSuite Budget kan optimere jeres budgetlægningsproces.

Udfyld felterne til højre, og vi kontakter dig snarest.


Ved at sende denne formular accepterer du at InfoSuite A/S indhenter og opbevarer de oplysninger du har opgivet, hvilket kan inkludere navn, stillingsbetegnelse, e-mail, telefonnummer og firma. Derudover opbevarer vi en log over hvilke sider du har besøgt på InfoSuite A/S’ hjemmeside.

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for InfoSuite A/S.

Vi anvender de afgivne oplysninger til at følge op på din henvendelse med henblik på at besvare eventuelle opfølgende spørgsmål, samt for at informere yderligere om InfoSuites løsningstilbud, hvis relevant.

InfoSuite vil kun behandle og opbevare dine persondata i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til den fortløbende dialog og til journalisering af kommunikationshistorikken.

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke og få dine data slettet kan du sende en mail til info@infosuite.dk.

Flere artikler