Project Description

Danske B2B-virksomheder udnytter ikke marketing data

En undersøgelse fra Klausen + Partners viser at næsten hver fjerde B2B-virksommhed ikke ved om deres marketingindsats virker eller ej.

Udnyttelse af marketingdata

Manglende analyseredskaber

Klausen + Partners har i samarbejde med Mysearch undersøgt danske B2B virksomheders marketingparathed, og her kom det blandet andet frem at en stor del af disse virksomheder ikke i tilstrækkelig grad udnytter de data deres marketingindsatser genererer.

På trods af at digital markedsføring åbner op for utrolig meget data om kundernes færden og købssignaler så har mange virksomheder stadig svært ved at håndtere disse data og konvertere dem til brugbar viden.

For at få den rette værdi ud af dataene er der brug for et analyseredskab der gør det muligt at analysere effekten af alle online aktiviteter på tværs af hjemmeside og sociale medier.

Analysér web data

Se her hvordan du kan indhente og analysere Google Analytics data mm. i InfoSuite

InfoSuite Business Intelligence og marketingdata

En af de bedste måder at omforme big data fra online marketing til indsigt samt bygge bro mellem marketingdata og data fra virksomhedens øvrige forretningsområder er gennem Business Intelligence software.

InfoSuite BI gør det muligt at analysere og sammenholde alle virksomhedens data, herunder også marketingdata, via den samme platform. Der er således flere måder hvorpå InfoSuite kan hjælpe jer i arbejdet med online marketing, hvoraf nogle er fremhævet herunder.

Analyse af kunderejsen og effektiviteten af e-markedsføring
Følg op på effekten af din samlede e-markedsføring på Google Adwords, Affiliates partnere, Retargeting/Remarketing partnere og e-mail kampagner og analysér kunderejsen fra kampagneklik og frem til endeligt køb eller konvertering.

Målgruppeanalyse på tværs af online og offline platforme
Ved at kombinere data fra online marketing med data fra salg, telemarketing og lignende kan I foretage værdifulde målgruppeanalyser forud for kommende kampagner.

Forbedret content strategi
Øget indsigt i kundernes præferencer, søgetermer, kliktendenser mm. vil gøre det nemmere at udforme content der resulterer i den bedst mulige konvertering

Fastsættelse af mål og opfølgning på disse
Ved at samle data i et analyseværktøj bliver det nemmere at fastlægge præcise og eksekverbare marketingmål, ligesom det også bliver nemmere at følge op på målopfyldelsen af online og offline marketingkampagner.

Vil du vide mere om optimal udnyttelse af marketingdata i InfoSuite?

InfoSuite Business Intelligence indeholder en række smarte muligheder der gør det nemt for dig at måle din marketing performance – dette kan du læse om her.  Vil du se nærmere på InfoSuite kan du downloade en demo eller få en præsentation af InfoSuite ude hos jer.

Flere artikler