Privatlivspolitik

Når du afgiver personoplysninger via en formular på infosuites website indhenter og opbevarer vi følgende oplysninger om dig: Navn, stillingsbetegnelse, e-mail, telefonnummer, firma samt en log over hvilke sider du har besøgt på websitet. Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for InfoSuite A/S. Vi anvender de afgivne oplysninger til at følge op på din henvendelse med henblik på at besvare eventuelle opfølgende spørgsmål, samt for at informere yderligere om InfoSuites løsningstilbud, hvis relevant.

Ved brug af InfoSuite app på Android og iOS devices, aflæses dit device id, som registreres direkte hos den InfoSuite A/S kunde hvorigennem du har fået adgang til InfoSuite produkter, for at kontrollere at det er en autoriseret device der tilgår data. InfoSuite A/S hverken opbevarer, behandler eller videregiver disse data.

Vi indsamler desuden oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside ved hjælp af cookies (se beskrivelsen nedenfor).

Du kan altid henvende dig til InfoSuite A/S og få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, få rettet ukorrekte oplysninger eller få oplysninger slettet.

Du kan læse mere om InfoSuites brug af cookies her.

Privacy policy

When you submit personal information via a form on infosuites website, we collect and store the following information about you: Name, job title, email, phone number, company and a log of which pages you have visited at InfoSuites website. We do not share personal information with companies, organisations and individuals outside InfoSuite A/S. We use the information provided for the purpose of following up on your inquiry and to answer any follow-up questions, as well as to further inform about InfoSuites solutions, if relevant.

By using the InfoSuite app on Android and iOS devices, your device ID is detected, and is registered directly with the InfoSuite A/S customer, through which you have accessed InfoSuite products to verify that an authorized device is accessing data. InfoSuite A/S does not store, process or disclose this data.

We also collect information about your visit to our website using cookies (see the description below).

You can always contact InfoSuite A/S to learn more about what information we are processing about you, correct incorrect information, or delete information.

You can read more about how we use cookies on Infosuite.com here.